Công bố thông tin

29/07/2019

Nghị quyết số 52.19 ngày 29/7/2019 của HĐQT Công ty CP Nhựa VN về việc phê duyệt đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019

Công bố thông tin Related