Công bố thông tin

24/08/2018

Quyết định số 17/QĐ-NVN – HĐQT ngày 23/8/2018 của HĐQT Cty CP Nhựa VN về việc bán cổ phần của Cty CP Nhựa VN tại Cty CP Nhựa Youl Chon Vina

Công bố thông tin Related