Công bố thông tin

02/11/2023

CBTT Quyết định phê duyệt PA bồi thường, hỗ trợ đối với Công ty CP Nhựa Việt Nam và Quyết định thu hồi đất của UBND Quận Ngô Quyền – Hải Phòng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư và chỉnh trang đô thị tại khu vực Ngõ 226 Lê Lai, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng