Giới thiệu

Giới thiệu

1. Tên Công ty:

 • Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM
 • Tên tiếng Anh: VIETNAM PLASTIC CORPORATION
 • Tên giao dịch: VIETNAM PLASTIC CORPORATION
 • Tên viết tắt: VINAPLAST CORP

2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:0300381966

3. Vốn điều lệ theo giấy đăng ký kinh doanh chưa điều chỉnh: 000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm chín mươi tám tỷ đồng chẵn).

4. Vốn điều lệ theo quyết định số 944/QĐ-BCT ngày 07/02/2013 của Bộ Công Thương:289.130.000 đồng (Một trăm chín mươi bốn tỷ hai trăm tám mươi chín triệu một trăm ba  mươi ngàn đồng chẵn)

5. Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 194.289.130.000 đồng

6. Trụ Sở chính:

 • Địa chỉ: 300B Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP.Hồ Chí Minh
 • Mã số thuế: 0300381966
 • Tel : (84-8) 39453301 – 39453302 – 39453303
 • Fax : (84-8) 39453298
 • Email: vinaplast@vinaplast.com.vn
 • Website: vinaplast.com.vn

7. Văn phòng đại diện:

 • Địa chỉ: 39A Ngô Quyền, Tầng 6, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
 • Tel: (84-4) 22206091 – 22206097 – Fax: (84-4) 22206094
 • Email: vinaplast@vinaplast.com.vn
 • Website: vinaplast.com.vn

8. Logo Công ty:

logolon1

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn
LIÊN HỆ