Ngành nghề kinh doanh

Ngành nghề kinh doanh

1. Ngành nghề kinh doanh

Stt Tên ngành Mã ngành
1 Sản xuất sản phẩm từ plastic. 2220
2 Đại lý, môi giới, đấu giá. 4610
3 Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại. 8230
4 Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu. 6619
5 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. 4669
6 In ấn. 1811
7 Quảng cáo. 7310
8 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. 6810
9 Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện. 1629
10 Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu. 1709
11 Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh. 4773
12 Tái chế phế liệu. 3830
13 Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật. 7210
14 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác. 7730
15 Sản xuất thiết bị điện khác. 2790
16 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933
17 Vận tải hành khách đường bộ khác 4932
18 Bốc xếp hàng hóa 5224
19 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210
20 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải. 5229
21 Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống 4620
22 Bán buôn thực phẩm 4632
23 Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh. 4722
24 Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản (không hoạt động tại trụ sở) 1020
25 Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản (không hoạt động tại trụ sở) 1080
26 Ngành, nghề chưa khớp mã với Hệ thống ngành Kinh doanh Việt Nam (Được chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước: Công ty Nhựa Việt Nam, số ĐKKD: 4106000201, do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp ngày 28/6/2006)  

2. Địa bàn kinh doanh

  • Công ty được phép hoạt động sản xuất kinh doanh trên phạm vi cả nước và xuất khẩu sang các nước trong khu vực.
Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn
LIÊN HỆ